Öfalla

Såhär kommer det att bli framöver med Öfalla. På ordinarie Lördagsträningar kommer bägge sidorna att vara öppna (på försök). Högersidan kommer att slätas oftare och vänstersidan kommer att lämnas stalpigare, helt enkelt för att vissa gillar det ena och andra det andra. De gånger bägge sidorna är öppna så sitter det pilar åt bägge håll där vi visar vilken sida som gäller. OBS, vissa tisdagar är det ungdomsträning och då kommer ungdomarna vara på en sida och vuxna troligtvis på den andra. Det kommer även att bytas åkriktning med jämna mellanrum så STARTA ALLTID VID ORDINARIE STARTPLATS och kontrollera körriktning INNAN ni åker ut!!!!! Vi vill inte se några olyckor för att nån går på banan på fel ställe eller startar i fel riktning