Knatte/ungdomsträning 2020

Karlskoga EK fortsätter även 2020 vårat koncept med träning för barn och ungdom. Vi har
en grundplanering med tisdagar 18:00-19:30 på Öfalla endurobana. Om ändringar i form
av plats/dag eller tillägg sker, kommuniceras detta genom vår Facebooksida.
De som känner sig mogna och har körvana åker på stora banan där vi gör kortare slingor
med inslag av backar både uppför och nedför, sten och lite mer avancerad terräng. Mindre
barn 50cc och nybörjare kör på våran fina knattebana där det är möjligt för alla att ta sig
fram. Vi har två utbildade ledare i Svemos koncept för Guldhjälm vilka är Niklas
Hammarbäck samt Simon Pettersson, är man intresserad av att ta licens pratar man med
någon av dessa. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under rubriken klubben/kontakta oss.
Ingen anmälan krävs för att delta, vi tar heller inte ut någon avgift. Ett krav är dock att man
är medlem i Karlskoga EK
Om vädrets makter är med oss börjar träningarna 14/4 och pågår sedan till den 30/6 då vi
tar sommaruppehåll. Med reservation för ändringar.