Älgjakt pågår

Alla banor stängda utom Kilsta där nederdelen är öppen. Strängeligen förbjudet att avvika från det pilade spåret och köra i skogen