Arbetsdag Träningsläger

Kombinerad Arbetsdag och Träningsläger

Arbetsdag med efterföljande träningsläger, riktar sig till vuxna betalande medlemmar

Detta vänder sig till normalgoda förare som vill höja sin standard. (Det kommer ytterligare ett träningsläger längre fram som vänder sig till de som vill lära sig grunderna, ställa in fjädring, körposition, nybörjarnivå)
Det är ett tak på 21 deltagare då grupperna på träningslägret inte kan vara hur stora som helst med bibehållen kvalitet och tempo
Kursledarna är inga mindre än Micke Persson, Niklas Persson och Adam Broström

Medtag gärna spade och/eller spett

Vi ska röja sly med röjsåg, plocka sten, ösa grus och fylla gamla spår, inte jättetunga saker

Datum: Söndagen den 7:e juni
Plats: Kilsta RaceTrack

Samling 09:00 och 09:30 börjar vi jobba

Lunch 12:00-13:00, klubben bjuder på mat och dryck under pausen

Sedan delas arbetslaget upp i 3 grupper om 7 i vardera och cirkulerar mellan de 3 stationerna som leds av Micke Persson, Niklas Persson och Adam Broström, 3 pass om ca 45-50 minuter, sedan rotera till nästa ledare

Anmälan på separat länk