Klubbmöte

  • Kommande Datum/Tid:

    - Återkommande evenemang

  • Plats:

    Klubbstugan

Klubbmöte i klubblokalen vid Rosendal

Vi går igenom och planerar kommande aktiviteter

 

Alla medlemmar är välkomna. Här kan man ta upp frågor, ge förslag mm