Träningsavgifter

Träningsavgift även för medlemmar på Öfalla

Många önskemål har kommit från medlemmar att Öfalla ska vara mer slätat under året. Styrelsen har valt att lyssna på det och gett det i  bangruppen.

Mer slätat innebär maskinkraft vilket även medför maskinkostnader.

För att kunna finansiera maskinkostnader har vi valt att ta ut en mindre träningsavgift på 20:- även för medlemmar på stora banan samt höjning till 80:- för icke medlemmar

Träningsavgifter 2019

Öfalla stora banan               Medlem 20:-                      Icke medlem 80:-
Öfalla Knattebana                Medlem ingen avgift       Icke medlem 50:-
Kilsta och Tolen                    Medlem ingen avgift       Icke medlem 50:-