TR

Karlskoga EK Sommartävling 2017-06-17

 

Två separata tävlingar, 60 min varvlopp
Ingår EJ i Skoj På Hoj-serien

Tävlingen är öppen för alla som fyllt 12 år och kör mc med lägst 80cc. Dock måste man vara
minst 13 år för att få köra 125cc.

Körkortsfri

Kostnad:

Medlemmar 0:-, klubblicens krävs

Icke medlemmar 100:- dagsmedlemsskap, Nationell licens krävs för ickemedlem

Första Tävlingen 10.00

Andra Tävlingen 12:30

Anmälan till tävling görs på hemsidan http://www.karlskogaek.com/ fram till onsdag 15:e.

Efteranmälan kan göras på plats, Efteranmälda får starta i sista startgruppen.

Startnummer presenteras 15-16/6 på hemsidan.

Vi återanvänder startnummer från vår Skoj på hoj serie för de som är med där, övriga blir

tilldelade nummer.

REGLER

1. Anmälan

Minst klubblicens för medlemmar, Nationell licens för icke medlemmar.

 

2. Klassindelning

Klassindelning

Bredd

Motion

Dam

Ungdom 12-15 år

*(Bredd har ingen åldersgräns) (Siffror och bakgrundsfärg,

plast finns att köpa vid startanmälan!)

7. Priser

Priser ej fastställt

9. Funktionärer

Tävlingsledare: Ulf Broström Varvräknare, tidtagningspersonal.

10. Deltagande.

Varje förare deltar på egen risk och värnar om sin egen och andras säkerhet samt erforderliga

handlingar på fordonet. Arrangören frånsäger sig allt ansvar.

11. Service

Service på lämplig plats efter banan dock ej i depå, vid varvning, eller på åskådarparkering.

Övrigt.

Vid tankning/service ska miljömatta användas.

Vårat motto är att alla deltagare skall så roligt man kan efter rådande omständigheter. Släpp förbi

och ta rygg. Kontakta tävlingledaren vid eventuella meningsskiljaktigheter för att försöka lösa

dessa. Se till att eventuellt skadad får den hjälp som krävs.