Corona

Karlskoga Enduroklubb följer FHMs rekommendationer samt i förekommande fall lokala-restriktioner samt givetvis förbundets rekommendationer

I nuläget innebär detta att inga restriktioner föreligger

Dessa regler kan komma att ändras