Corona

Karlskoga Enduroklubb följer FHMs rekommendationer samt i förekommande fall lokala-restriktioner samt givetvis förbundets rekommendationer

I nuläget innebär detta att enbart klubbmedlemmar tillåts samt att ALLA skall hålla avstånd, är man krasslig håller man sig hemma

Samlas INTE i klungor, alla håller sig för sig själva hela tiden

Dessa regler kan komma att ändras