Information och TR

Skoj på Hoj 2022

Skoj På Hoj körs som en serie tävlingar som förberedelse för tävlingar och indelas därför i klasser. Detta betyder att samtliga deltagare måste vara medlemmar och ha löst medlemsavgift för år 2022

Tävlingen är öppen för alla som fyllt 12 år och kör mc med lägst 80cc. Dock måste man vara minst 13 år för att få köra 125cc
Serien är annars licens och körkortsfri. Skoj på hoj är som vanligt för tvåmannalag men kan även köras individuellt. Kostnad i år är  400kr/person för hela serien

Individuell enstaka tävling för medlem 150 kr

 

Avgift betalas helst via Swish 123 594 8427 alternativt på plats eller på Klubbens postgiro 150157-6

(Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.)
Målet för 2022 är att köra 4 deltävlingar eller mer. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller söndag (om ej annat angivits).

Senaste dag för föranmälan och seedning står på anmälningssidan
Efter detta datum anmälan på plats och start sist i startfältet!!!

OBS kolla hemsidan eller telefon 070-2580750 för eventuellt flyttade eller inställda tävlingar

Klassindelning
Senior (Elit)*
Junior 16-23 år
Bredd
Motion under 40 år
Motion över 40 år
Motion över 50 år
Dam
Ungdom 12-15 år
Bakrundsfärg
Gul (Röd)
Grön
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Vit
Färg, siffra
Svart (Vit)
Vit
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
*(Senior har ingen åldersgräns) (Siffror och bakgrundsfärg, plast finns att köpa vid startanmälan!)

Medlemsavgift senior fyllda 18 är 800kr
Medlemsavgift junior (ej fyllda 18 är) eller stödmedlem 300kr.
(Stödmedlem är en person som ej är aktiv i föreningen men ändock vill stötta verksamheten)

SKOJ PÅ HOJ  REGLER

1. Anmälan. (gärna i god tid)
Tilldelat startnummer för lag och individuellt gäller för samtliga SKOJ PÅ HOJ under samma säsong.
Varje lag skall lämna deltagarantal före start. Övriga som ej är medlemmar i Karlskoga Enduroklubb äger ej rätt att deltaga i klubbmästerskap.

2. Klassindelning
Samtliga klasser kör 90 min eller vad som anges för respektive tävlingstillfälle.
Klass ungdom  12 år t.o.m. 15 år
Klass Junior  16 år t.o.m. 23 år
Klass Senior (Elit)
Klass Bredd
Motion  t.o.m. 40 år
Motion  över 40 till 50 år
Motion över 50 år.
Dam

3. Förare
Förarinformation ca en halvtimme före start vid första tävlingsstillfälle, vid övriga tävlingar hålles ej förarinformation om inte rådande omständigheter kräver detta, då regler är desamma för varje tävling. Förare vars MC har gått sönder före start får ej låna annan mc om föraren till denna mc har för avsikt att köra dagens tävling på denna mc. Det lag vars förare ertappas med att ej följa banmarkeringen eller gällande regler utesluts ur dagens tävling och resultat för förare nr 2 i eventuellt lag stryks. Förare som kör ner ban -markering är skyldig att se till att ban markering återställs för att inte äventyra säkerheten för övriga tävlande. Bruten tävling meddelas till tidtagare. För att framföra motorcykel över 125cc måste man ha fyllt 13 år.

4. Byte av förare
Under året får laget byta ut en förare och ersätta denna med annan. Den utbytte föraren får sedan inte ingå i sitt gamla lag eller annat då befintligt lag. Om laget mister en förare kan återstående förare övergå till annat lag som mist en förare. Byte av förare får endast ske en gång per säsong. Den som byter lag kan inte ta med sina gamla poäng

5Poäng
Varje förare erhåller vid varje SKOJ PÅ HOJ poäng enligt följande.
Plac.   1, 2, 3, 4, 5, 6 Osv. Poäng  150, 145, 140, 139, 138, 137 osv.
Vid 4 tävlingar räknas ingen tävling bort
Vid 5 tävlingar räknas en tävling bort
Vid 6 tävlingar räknas en tävling bort
Vid 7 tävlingar räknas två tävlingar bort
Vid 8 tävlingar eller mer räknas två tävlingar bort

6. Start.
Start kl. 11.00 om inget annat meddelas. Start sker med 3 lag var 30 sek. De förare som inte ingår i något lag startar alla samtidigt 30 sek. efter sista lag.

7. Priser
Priser till de tio främsta lag, samt de tre första i varje klass.

8. Varvning
Varje förare måste följa funktionärs anvisning vid varvning.

9. Funktionärer
Tävlingsledare: Ulf Broström Varvräknare, tidtagningspersonal samt vägvakter.

10. Deltagande.
Varje förare deltar på egen risk och värnar om sin egen och andras säkerhet samt erforderliga handlingar på fordonet. Arrangören frånsäger sig allt ansvar.

11. Service
Service på lämplig plats efter banan dock ej i depå, vid varvning, eller på åskådarparkering.

12. Poäng
Vid lika poäng totalt efter borträknade tävling/ar räknas resultat/deltagande senaste tävling.

13. Publik
Tävlingen är publikfri

 

Övrigt
Vårat motto är att alla deltagare skall så roligt man kan efter rådande omständigheter. Släpp förbi och ta rygg. Kontakta tävlingsledaren vid eventuella meningsskiljaktigheter för att försöka lösa dessa. Se till att eventuellt skadad får den hjälp som krävs.

Vid eventuell crosstävling/ stubbrace tillkommer regler. Inställd tävlingmeddelas via Karlskoga EK hemsida, alt upplysnings telefon 070-2580750