Tävlingsdatum

Preliminära datum för 2022 års serie är:

Söndag     22/5   Kilsta     11:00          OBS! Anmälan i sekretariatet senast 10:15 tävlingsdagen
Lördag     4/6   Öfalla       11:00          OBS! Anmälan i sekretariatet senast 10:15 tävlingsdagen
Lördag     6/8     Tolen     11:00          OBS! Anmälan i sekretariatet senast 10:15 tävlingsdagen
Lördag     24/9  Öfalla     11:00          OBS! Anmälan i sekretariatet senast 10:15 tävlingsdagen

Datumen kan ändras under året beroende på banstatusar och andra orsaker som beslutas av tävlingskommitén