Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Karlskoga Enduro Klubb

Historia

Karlskoga Enduroklubb bildades den 11 maj 1986 och hette då Gelleråsens Motorklubb, Karlskoga (GMKK). Klubben bytte sedan namn till Karlskoga Enduro Klubb den 22 nov 1995. Klubbens organisationsnummer är: 876400-3946. Klubben är också registrerad i Riksidrottsförbundet med nummer 22715-027.

Klubbens syfte är att skapa förutsättningar för träning och tävling inom endurosporten i Karlskoga. Klubben vänder sig till såväl motionärer som elitåkare. Huvudsyftet är att arrangera lämpliga områden för endurokörning för medlemmarna.

Verksamheten har under årens lopp varit mer eller mindre växande, speciellt på motions- och ungdomssidan och i dagsläget är en betydande del ledarledd ungdomsverksamhet både i form av enduroträning samt konditions och styrkeuppbyggande träning. I klubben har det kontinuerligt funnits medlemmar som tävlat på elitnivå såväl nationellt som internationellt.

I dagsläget har klubben ca 300 medlemmar och ett 60 tal av dessa är ungdomar. Ålderspannet är från ca 5 år upp till över 80 år. Klubben arrangerar också en årligt återkommande motionstävlingsserie, Skoj på Hoj och samverkar med andra klubba vid arrangemang av större tävlingar. För närvarande har klubben en bra bredd när det gäller elitåkare med Joakim Ljunggren som tillhör världseliten. Han ”jagas” dock av flera juniorer och ungdomar som i dagsläget kör både VM tävlingar och SM tävlingar. Under 2012 har Johan Edlund hört hela VM serien och Niklas Persson, Mikael Persson samt Adam Broström har kört några VM-tävlingar. Joakim Ljunggren vann spanska mästerskapet (som han körde istället för SM), Johan Edlund vann SM och Mikael Persson vann JSM. Utöver dessa har vi ytterligare åkare som haft framstående placeringar i SM, JSM och USM.

Klubben är ansluten till Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) som i sin tur är en del av Riksidrottsförbundet (RF).

Klubben har också en hemsida http://www.karlskogaek.com/ där aktuell information kommuniceras.

Klubblokal

För närvarande hyr klubben en lokal av Booforsen AB. Adressen är Noravägen 3 (källarlokal i ”Rosendalsskolan”).
Klubblokalen är öppen varje onsdag kl 18.00 – 19:30. Lokalen används även för ”tema kvällar” och för andra sammankomster som berör klubbens verksamhet. I klubblokalen bedrivs också styrelsearbetet.

Banor

Klubben arrenderar för närvarande tre skogsområden. Dessa är belägna nordost om Karlskoga (Öfalla), öster om Karlskoga (Valåsen) samt vid Kilsta industriområde. Klubben disponerar träningstider enligt avtalet som justeras en gång per år. Klubben ansvarar för den dagliga skötseln av områdena (rent och snyggt) samt för återställning av mark om markskador uppstår. På Öfalla banan finns även en inhägnad knattebana för de minsta utövarna. På Kilstabanan finns ett byggt extremprov för att erbjuda träningsmöjlighet liknande internationella tävlingar.

Det finns numera även 2 stycken knattebanor, en vid Öfalla och den andra vid Kilsta

Träningsverksamhet

Träningstiderna på klubbens banor regleras i kontraktet med Sveaskog. För närvarande har vi träningstider tisdagar, torsdagar 17-21, lördagar, söndagar 10-17. På lördagarna och söndagarna är tiden mellan 10-13 reserverad för enbart ungdomsträning. Tisdagsträningarna kan ske på antingen Tolen eller Öfalla medans lördagsträningen är alternerad mellan Tolen och Öfalla. På Kilsta banan tränar vi torsdagar och söndagar. Aktuellt träningsschema finns uppsatt vid banorna och finns även på klubbens hemsida. Under höstens jaktsäsong (1/10 till 15/11) råder träningsförbud.

Klubben arrangerar även konditionsträning i form av innebandy. För närvarande är denna förlagd till torsdagar kl 19-21 i Österledsskolans gymnastikhall.

Tävlingsverksamhet

Klubben arrangerar varje år en serie klubbtävling som heter Skoj på hoj. Den genomförs under perioden mars till september och består normalt av 8 deltävlingar. Tävlingen har ett antal klasser för elit, motionärer och ungdomar.

Varje år arrangerar klubben minst en av deltävlingarna i Snöserien som är ett samarrangemang mellan klubbar i Örebroområdet. Snöserien är en SVEMO sanktionerad tävling.

Utöver dessa tävlingar arrangeras även speciella tävlingar baserat på önskemål och idéer från medlemmar.

Klubben har ett antal medlemmar, såväl ungdomar som vuxna, som tävlar på elitnivå och deltar i SM tävlingar. Klubben har en tradition med duktiga åkare genom tiderna som erövrat flera nationella och internationella segrar. För närvarande är Joakim Ljunggren som bl.a innehar två ungdoms VM titlar och flera SM titlar klubbens främsta tävlingsprofil.

Ungdomsverksamhet

Alla tävlingar har specifika ungdomsklasser.

Ungdomsträning kan ske på alla träningstider och i Öfalla finns en speciell knattebana (godkänd av SVEMO) för träning för de minsta. Träningstiden mellan 10-13 på lördagar är reserverad för enbart ungdomsträning där vuxna kan bistå med hjälp längs banan.

Under den snöfria delen av året har klubben som mål att bedriva ledarledd motorcykelträning för ungdomarna under ett antal lördagar. För denna träning har klubben utbildad ungdomsledare i RFs regi. Ytterligare ledare kommer att utbildas för att kunna utöka den ledarledda träningen.

Innebandyträningen är öppen för alla åldrar men har under de senaste åren varit dominerad av ungdomar.